โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 1,826 ครั้ง


โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. พนักงานเปล 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. พนักงานทั่วไป 5 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่หรือ
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.075-201-500 ต่อ 1214 หรือ 1235

ประกาศรับสมัคร