โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 1,649 ครั้ง


โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3 อัตรา
2. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5540-9999 ต่อ 1174 หรือ 1175

ประกาศรับสมัคร