สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 1,649 ครั้ง


สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5570-5199

ประกาศรับสมัคร