คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 958 ครั้ง


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์
อัตราเงินเดือน 14700 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตําแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ/บริหารธุรกิจ หรือทางที่ส่วนงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2563

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร