ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 1,697 ครั้ง


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ด้านออกแบบกราฟฟิก และสาขาที่ใกล้เคียง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มีนาคม 2563  ในวันและเวลาราชการ โทร.053-245361 ต่อ 111

ประกาศรับสมัคร