คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 578 ครั้ง


คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ (เวชระเบียน)  1 อัตรา
ปฏิบัติงาน :ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท (ยังไม่รวมค่าครองชีพ 785 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
4. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
5. มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับงานบริการ ต้อนรับ
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ
7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร
9. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) ได้เป็นอย่างดี
10. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2563 (สมัครออนไลน์) สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.02-4415450 ต่อ 20226

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร