กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/03/2020 อ่าน: 4,069 ครั้ง


กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์

3. เจ้าพนักงานขนส่ง 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปวส.ทุกสาขา

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับคุณวุฒิปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ

5. ช่างตรวจสภาพรถ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับคุณวุฒิปวช.สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ช่างกลเกษตร

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2563 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร