มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/03/2020 อ่าน: 779 ครั้ง


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft office การรับ - ส่ง e - mail และสามารถใช้ Internet ได้ดี
3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานตรวจสอบภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 649 5000 ต่อ 12791-5

ประกาศรับสมัคร