สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 รับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สร้างเมื่อ: 23/03/2020 อ่าน: 1,108 ครั้ง


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 รับสมัครลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2563
 
รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ 1อัตรา ปฏิบัติงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
อัตราเงินเดือน: 9400 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 4000บาท (เมื่อปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (แนบเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในการขับรถยนต์
4. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ตามกฎหมาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4531-3474 ต่อ 202

ประกาศรับสมัคร