อบต.วังใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/03/2020 อ่าน: 1,759 ครั้ง


อบต.วังใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-17 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ: 9,400 -11,500 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ: 9,000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 2-17 เมษายน 2563ในวันและเวลาราชการ โทร.093-5832166

ประกาศรับสมัคร