เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

สร้างเมื่อ: 23/03/2020 อ่าน: 1,314 ครั้ง


เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล  (ชั้น 2)  สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศรับสมัคร