โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/03/2020 อ่าน: 511 ครั้ง


โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6552 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
- กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8
- กรณีเพศชายต้องตรวจสารเสพติด
- ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2563 (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ประกาศรับสมัคร