โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/03/2020 อ่าน: 1,955 ครั้ง


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นายช่างเทคนิค 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 410 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิคส์ ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาหนึ่งทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

2. พนักงานบริการ(ด้านขับรถยนต์) 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 305.21 บาท
- เพศชาย วุฒิม.3-ม.6 หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า มีใบขับขี่ประเภท 2 (ท.2)

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร