โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/03/2020 อ่าน: 4,756 ครั้ง


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 23-30 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

2. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี  ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นใดในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารคาร 1 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23-30 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต เบอร์โทร 053-920200 ต่อ 225

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร