สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 19,910 ครั้งสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร 8 อัตรา (กรุงเทพ,เชียงใหม่,ขอนแก่น,นครสวรรค์,อุบลราชธานี,กระบี่)
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2579-3930

ประกาศรับสมัคร