กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 999 ครั้งกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10430 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 4 กรมประมง (บางเขน) ตั้งแต่วันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2562-0580 ต่อ 14421

ประกาศรับสมัคร