สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 3,435 ครั้งสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ในตำแหน่ง
1. ครูสอนเสริม วุฒิปริญญาตรี คุรุศาสตร์ 1 อัตรา
2. นักพัฒนาการเด็ก ด้านกีฬา วุฒิปริญญาตรี ด้านพละศึกษา มีประสบการณ์ กีฬาบาสจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 1 อัตรา
3. นักกายภาพด้านกีฬา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา
4. พี่เลี้ยง  วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6  2 อัตรา
5. พนักงานรักษาความปลอดภัย  วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 อัตรา
6.นักสังคมสงเคราะห์ วุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 อัตรา
7.พนักงานบันทึกข้อมูล วุฒิการศึกษา ปวช/ปริญญาตรี สายบริหาร 1 อัตรา


ทุกตำแหน่ง มีสวัสดิการที่พักฟรี  สนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-2862013 หรือ 02-6761283 ในเวลาราชการ