สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 1,828 ครั้งสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มงานบำรุงท่อระบายน้ำ 1
1. พนักงานทั่วไป 5 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กลุ่มงานบำรุงท่อระบายน้ำ 2
1. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

2. พนักงานทั่วไป 17 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบขับขี่ประเภท 2)

2. พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2.1 มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2.2 ก.  มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
ข. เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบขับขี่ประเภท 2)

3. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2203-2611 ต่อ 2224

ประกาศรับสมัคร