โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 3,528 ครั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา  เงินเดือน 9040 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง

4. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 9040 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

5. นายช่างเทคนิค 3 อัตรา เงินเดือน 8150 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

6. พนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาชั่นปีที่ 6 (หากผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5391-0617

ประกาศรับสมัคร