โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 4,735 ครั้งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 8150 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้าง 354.35 บาท/วัน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์

3. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

4. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

5. เภสัชกร 1 อัตรา ค่าจ้าง 510.00-600.86 บาท/วัน
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

6. นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา ค่าจ้าง 488.26 บาท/วัน
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

7. นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 488.26 บาท/วัน
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์

8. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ค่าจ้าง 488.26 บาท/วัน
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศหญิง) 9 อัตรา ค่าจ้าง 300.25 บาท/วัน
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

10. พนักงานทั่วไป (ทำความสะอาด) (เพศหญิง) 4 อัตรา ค่าจ้าง 300.25 บาท/วัน
- จบการศึกษาชั่นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

11. พนักงานทั่วไป (ทำความสะอาด) (เพศชาย) 1 อัตรา ค่าจ้าง 300.25 บาท/วัน
- จบการศึกษาชั่นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

12. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ค่าจ้าง 300.25 บาท/วัน
- จบการศึกษาชั่นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร