ส.ป.ก.สิงห์บุรี รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 2,295 ครั้งส.ป.ก.สิงห์บุรี รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือสาขาอื่นที่ ส.ป.ก.สิงห์บุรี เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยเรียนวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร