มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 9,911 ครั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)
1. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักบริหารจัดการทรัพยสินฯ)1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม)1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกจ เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง (กรณีใช้วุฒิปริญญาโทต้องจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ระบุข้างต้น)

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บ่มเพาะธุรกิจ)1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกจ เทคโนโลยีสารสนเทศ รือที่เกี่ยวข้อง (กรณีใช้วุฒิปริญญาโทต้องจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ระบุข้างต้น)
- ผ่านการฝึกอบรมการวางแผนธุรกิจ Business Model Canvas การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่หรือมีประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง

6. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คณะวิทยาการจัดการ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2563 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร