เทศบาลเมืองพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 3,096 ครั้งเทศบาลเมืองพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน: 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก
- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาเป็นอย่างดี มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยเวลาที่ได้ปฏิบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 5 อัตรา เงินเดือน: 10,000 บาท รวมค่าครองชีพ
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพังงา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7641-1780 ต่อ 116

ประกาศรับสมัคร