โรงพยาบาลสตูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/02/2020 อ่าน: 4,765 ครั้งโรงพยาบาลสตูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ

2. พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
-  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
-  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

4. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสตูล ตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร