โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 64 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 8,819 ครั้งโรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 64 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พยาบาลวิชาชีพ 13 อัตรา เงินเดือน 14,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 13,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาพยาบาลศาสตร์

3. ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา เงินเดือน 6,950 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) 16 อัตรา เงินเดือน 6,750 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

5. พนักงานประจำตึก 14 อัตรา เงินเดือน 6,750 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

6. พนักงานเปล 2 อัตรา เงินเดือน 6,750 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 8,146 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบัญชี

8. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 6,950 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษษประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 6,750 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

10. พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่งานซักฟอก 3 อัตรา เงินเดือน 6,750 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

11. พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่งานซักฟอก 2 อัตรา เงินเดือน 6,750 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

12. พนักงานบริการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1 อัตรา เงินเดือน 6,750 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

13. พนักงานบริการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 1 อัตรา เงินเดือน 6,750 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

14. พนักงานบริการ กลุ่มงานรังสีรักษา 1 อัตรา เงินเดือน 6,750 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4217-6000 ต่อ 8825 8826

ประกาศรับสมัคร