โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 3,783 ครั้งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 14760 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 488.26 บาทวัน
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 305.21 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือในระดับเทียบเท่าในระดับเดียวกันหรือในระดับที่สูงกว่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร