โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 2,130 ครั้งโรงพยาบาลพะเยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพะเยา ตั้งแต่วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศรับสมัคร