วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาช่างกล

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 1,054 ครั้งวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาช่างกล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาช่างกล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)/อุตสหกรรมศิลป์(การผลิต)/ อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล) เทคโนโลยีการผลิต/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ เทคโนโลยีการอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างกลโรงงาน)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร