กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 32 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 16,225 ครั้งกรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. เภสัชกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
3. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
4. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
5. นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
6. นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
7. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2590-6204

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร