มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 3,014 ครั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว  
1. นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2-4-30-351 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี

2. นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2-4-30-353 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 35 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3425-5790

ประกาศรับสมัคร