สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 7,928 ครั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. พนักงานบริการ/คนสวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
- เพศชาย วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6 หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านดูแลสวนและงานเกษตรไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 11680 บาท
- เพศชาย อายุ 25-60 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ไม่ขาดอายุ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. พนักงานขับรถยนต์ประจำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ 1 อัตรา เงินเดือน 11680 บาท
- เพศชาย อายุ 25-60 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ไม่ขาดอายุ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5312-1177 หรือ 0-5312-1181

ประกาศรับสมัคร