มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 8,605 ครั้งมณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
1. เสมียน 1 อัตรา (อัตราสิบเอก)
- เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี วุฒิม.6 หรือ ปวช.

2. เสมียนการข่าว 1 อัตรา (อัตราสิบเอก)
- เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี วุฒิม.6 หรือ ปวช.

3. เสมียนธุรการ 1 อัตรา  (อัตราสิบเอก)
- เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี วุฒิม.6 หรือ ปวช.

4. พลสารวัตร 1 อัตรา  (อัตราพลอาสาสมัคร)
- เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

5. พลลาดตะเวนนำ 1 อัตรา  (อัตราพลอาสาสมัคร)
- เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

6. พลปืนเล็กกล 1 อัตรา  (อัตราพลอาสาสมัคร)
- เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

7. พลยิงเครื่องลูกระเบิด 1 อัตรา  (อัตราพลอาสาสมัคร)
- เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

8. พลคุ้มกัน 1 อัตรา  (อัตราพลอาสาสมัคร)
- เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

9. ผู้คุม 1 อัตรา   (อัตราพลอาสาสมัคร)
- เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

10. พลดุริยางค์ 1 อัตรา   (อัตราพลอาสาสมัคร)
- เป็นทหารกองหนุน หรือจบ รด.ปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี สูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร วุฒิม.6 หรือ ปวช.

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7538-3434

ประกาศรับสมัคร