โรงเรียนบ้านมูหลง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สร้างเมื่อ: 13/02/2020 อ่าน: 5,981 ครั้งโรงเรียนบ้านมูหลง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่เทียบเท่าวุฒิ ปวช. ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตรา จ้างเดือนละ 9,000 บาท)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านมูหลง ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร