สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/02/2020 อ่าน: 5,419 ครั้งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: กวิชาการเกษตร 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3939-7134 หรือ 0-3939-7076

ประกาศรับสมัคร