คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/02/2020 อ่าน: 1,764 ครั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ตำแหน่งเลขที่ E140061
- วุฒิปริญญาโทหรือเอกทางการพยาบาลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล

2. ตำแหน่งเลขที่ E140015 และ E140033
- วุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563  ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5394-9071

ประกาศรับสมัคร