กองบิน 41 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/02/2020 อ่าน: 33,670 ครั้งกองบิน41 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ โทร.0-5328-1012 ต่อ 5-7211 หรือ 5-72-44 หรือ 5-7053

ประกาศรับสมัคร