เทศบาลตำบลแม่ปุ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/02/2020 อ่าน: 2,179 ครั้งเทศบาลตำบลแม่ปุ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

2. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

3. เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลักเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5435-9453

ประกาศรับสมัคร