สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/01/2020 อ่าน: 4,081 ครั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
3. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา  เงินเดือน 7590-8300 บาท
5. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
6. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
7.พนักงานบริการ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 8300 บาท
8. พนักงานบริการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7590-8300 บาท
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ  โทร 0-2202-6800 ต่อ 1518

ประกาศรับสมัคร