สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 2,159 ครั้ง


สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1.  นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกาตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์

2.  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280-13,800 บาท
- วุฒิปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร