กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 2,958 ครั้ง


กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13-24 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความสามารถในการใช้ Microsoft office
3. มีความสามารถทำ info graphic, Photoshop (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. ไม่จำกัดเพศ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม โซนบี539/2 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ) ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มกราคม 2563 โทร 0 2642 4339 ต่อ 301

ประกาศรับสมัคร