สำนักงาน พมจ.สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 1,975 ครั้ง


สำนักงาน พมจ.สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563 ในวัน เวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร