โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 3,731 ครั้ง


โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ
1. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 10800 บาท
- เพศหญิง อายุ 22-26 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์

2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 8150 บาท
- วุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา เงินเดือน 6560 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) 4 อัตรา เงินเดือน 9560 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร