โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 4,236 ครั้ง


โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์

2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 12240 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 2 อัตรา เงินเดือน 12240 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน

4. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร