ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำ 24 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 13,332 ครั้ง


ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำ 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. พยาบาลประจำการ 5 อัตรา
2. พยาบาล UR 1 อัตรา
3. นิติกร 2 อัตรา   (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์)
4. พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (HRD) 2 อัตรา
5. พนักงานบัญชี 1 อัตรา   (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาการเงิน)
6. พนักงานบัญชี (หน่วยศูนย์บริการสวนดอก) 1 อัตรา  (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.สาขาบัญชี)
7. ผู้ประสานงานบริการในหอผู้ป่วย 1 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.ไม่จำกัดสาขา)
8. พนักงานคลังพัสดุ 1 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.ไม่จำกัดสาขา)
9. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา (ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจากวุฒิม.6)
10. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา (จบหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล 6 เดือน ต่อจากวุฒิม.6)
11. แม่บ้าน 3 อัตรา (เพศหญิง วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า)
12. พนักงานเก็บเงินลานจอดรถ 1 อัตรา (เพศชาย วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า)
13. พนักงานขับรถ 2 อัตรา (เพศชาย วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า มีใบขับขี่ประเภท 2)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2563 (กรอกใบสมัครตามลิงค์ด้านล่าง) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร