มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 91 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 7,065 ครั้ง


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 91 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563
1. พนักงานสายวิชาการ(อาจารย์) จำนวน 61 อัตรา (รับเฉพาะพระภิกษุ)
2. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 30 อัตรา (รับบุคคลทั่วไป และพระภิกษุ)

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2563

ประกาศรับสมัคร