วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 2,290 ครั้ง


วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: - ได้รับวุฒิการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ตั้งแต่วันที่ 13-22 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร