กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 46,351 ครั้ง


กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา
2 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา
3 เภสัชกรปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
4 นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา
5 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) จำนวน 1 อัตรา
6 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จำนวน 2 อัตรา
7 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี) จำนวน 5 อัตรา
8 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา
9 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา
10เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา
11เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร