สำนักงาน พมจ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 2,100 ครั้ง


สำนักงาน พมจ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร