มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 3,636 ครั้ง


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการ) 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท  (ปริญญาตรีทุกสาขา)
2. นักจัดการงานทั่วไป (กิจการสภามหาวิทยาลัย) 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท (ทำงานกรุงเทพฯ) (ปริญญาตรีทุกสาขา)
3. วิศวกรโยธา หรือนายช่างโยธา 1 อัตรา ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท ปวส.เงินเดือน 10,500 บาท
4. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท  (ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์)
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท  (ปริญญาตรีสาขาเศรษศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง)
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
7. นักจัดการงานทั่วไป (ธุรการ) 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท  (ปริญญาตรีทุกสาขา)
8. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา  เงินเดือน 12,000 บาท  (ปริญญาตรีทุกสาขา)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าผู้สมัครจะครบจำนวนที่รับ
สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทร. 0-3805-4244 (สนใจตำแหน่งไหน ควรโทรไปถามสอบก่อนที่จะไปสมัคร)

ประกาศรับสมัคร