มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 5,303 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 17,600 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (6 ปี)

2. นักวิทยาศาสตร์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 13,840 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาสัตววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ สาขาประมง สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาชีวเคมี

3. นักวิทยาศาสตร์ (คณะเกษตรศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 13,840 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 13,840 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2563

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร